Výskumné Organizácie

Výskumné organizácie sú v rámcových programoch základným zdrojom inovácií - preto je ich účasť v špičkových konzorciách nezastupiteľná - či už ide o výskumno vzdelávacie inštitúcie (univerzity a vysoké školy) alebo špecializované pracoviská výskumu (ústavy SAV, vedecké centrá). Problémom môže byť veľká konkurencia pracovísk v EÚ a saturácia trhu v západnej Európe. Pre slovenské organizácie tak ostáva cesta excelentnej vedy a kontaktov na firmy, ktoré dokážu preniesť know how bližšie ku komerčnému využitiu.

Stiahnite si ucelené informácie na jednej A4 vo formáte PDF.

Príbehy úspešného výskumu

ERC grant mi umožňuje nielen realizovať dlhodobý výskum v oblasti a prijať nových členov tímu, ale hlavne udržať si kľúčových riešiteľov v skupine.

   Ing. Ján Tkáč, DrSc.
riešiteľ ERC grantu

Okrem ERC projektu máme v skupine aj ITN projekt (bývalá schéma Marie Curie), ktorý nám umožnil získať do skupiny 2 veľmi kvalitných doktorandov a podieľať sa na riešení vysoko aktuálnej problematiky diagnostiky rakoviny prostaty v spolupráci s viacerými pracoviskami i nemocnicami v rámci EU. V súčasnosti hľadáme možnosti ďalšej spolupráce vrámci programu Horizont 2020.

Dobré skúsenosti zo Siedmeho rámcového programu nás motivujú pokračovať aj v Horizonte 2020.

 Mgr. Daniela Gašperíková, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD.,
 MUDr. Richard Imrich,
 PhD.,
 riešitelia projektu

Riešenie projektu 7RP EK LipidomicNET nám umožnilo získať detailnú informáciu o zmenách fosfolipidového zloženia buniek tukového tkaniva, ktoré sprevádzajú vznik obezity a nástup metabolických ochorení u človeka. Toto poznanie nám umožnilo aspoň do istej miery definovať tie vlastnosti bunkových membrán, ktoré majú priamy vzťah k metabolickému zdraviu človeka.
V rámci projektu sme spolupracovali so špičkovými pracoviskami v Nemecku, Švajčiarsku, Fínsku, Veľkej Británii, Taliansku, Holandsku či Rakúsku. Spoluprácu s týmito pracoviskami aj naďalej rozvíjame.

Z hľadiska skúseností, používaných experimentálnych modelov, ako aj nadviazaných spoluprác projekt BIONEXGEN  predurčil ďalšie smerovanie nášho tímu.

                                                                        Ing. Martin Rebros, PhD.
zodpovedný riešiteľ projektu BIONEXGEN

 Tím Aplikovanej biokatalýzy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa úspešne zapojil do 7.RP BIONEXGEN, ktorý aj samotná Európska únia označila za vlajkovú loď spoločného európskeho výskum. Na projekte participovalo 17 výskumných inštitúcii a univerzít z celej Európy. Cieľom projektu bolo nájdenie nových, ekologickejších postupov pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii.

 • Chemický ústav SAV
 • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Aktuálna ponuka služieb

 • icon Projekty pre HORIZON 2020
 • icon Procesné riadenie
 • icon Vypracovanie biznis plánu

Posledné výzvy HORIZON 2020 boli publikované! - Získajte z nich projekty aj VY!

 • Nezávislé posúdenie prínosov a nákladov programu Horizont 2020 pre vaše ciele
 • Stratégia pre využitie inovačného potenciálu vašej inštitúcie
 • Podpora sieťovania s úspešnými zahraničnými partnermi
 • Príprava projektov pre výzvy programu Horizont 2020                                                  Zistiť viac

Riešite projekt H2020? - Zefektívnite Vaše procesy podľa overenej praxe!

 • Maximálne využitie pridelenej dotácie podľa pravidiel programu H2020
 • Zjednodušenie implementácie pre riadiaci personál organizácie
 • Minimalizácia rizík spojených s auditom programu H2020
 • Kontrola nákladov a efektivity jednotlivých aktivít                                                  Zistiť viac

Chcete vidieť reálnu perspektívu? - Nechajte si vypracovať profesionálny biznis plán

 • Nezaujatý pohľad na vaše produkty a služby
 • Analýza trhov, príležitostí a konkurencie
 • Stratégie pre uvedenie inovácie na trh
 • Identifikácia strategických partnerstiev a príležitostí                                                  Zistiť viac